Celkový součet měsíčních úhrad nájemného a záloh za služby spojené s užíváním nebytových prostor:

 

Základní smluvní nájem 3000,-Kč
   
Zálohy  
Vodné a stočné cca 300,-
Spol. prostory elektr. energie 0
Údržba a revize komínů 0
Teplo 1000
   
Celkem k úhradě 4300,-Kč

 

Zálohy na vodné a stočné je možné sjednat v jiné výši, podle předpokládané spotřeby vody - dle provozované činnosti.

Radiátory jsou osazeny měřidly spotřeby tepla. Rozpočet nákladů je prováděn vždy jednou ročně.

Zálohy na elektrickou energii si nájemce sjedná individuálně s příslušným dodavatelem.

 

<< Zpět