Celkový součet měsíčních úhrad nájemného a záloh za služby spojené s užíváním bytu 1+1:

 

Smluvní nájem 3600,-Kč
   
Zálohy  
Vodné a stočné 350,-
Spol. prostory elektr. energie 30,-
Údržba a revize komínů 50,-
Teplo 800,-
   
Celkem k úhradě 4830,-Kč

 

Tabulka platí pro jednu osobu. V případě obsazení bytu více osobami se upraví podle počtu osob zálohy na vodné, stočné a el. energii ve spol. prostorách.

Zálohy na plyn a elektrickou energii si nájemce sjedná individuálně s příslušnými dodavateli.

 

<< Zpět